FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN
zelfscan

Je opende net de online bevragingstool van het Forum voor Amateurkunsten. Die is bedoeld voor steden en gemeenten die snel een impressie willen krijgen van de mate waarin en manier waarop ze hun amateurkunstenaars ondersteunen.

Opzet?
De zelfscan bestaat uit 10 vragen. Vraag en antwoord geven je een eerste indruk over je amateurkunstenbeleid 'as is'.
Waar zit jullie dienstverlening & visie goed en wat kan beter? Doe de test. Na afloop krijg je een 'score' en enkele basic tips.

Wil je nog een stap verder gaan en echt werk maken van samenhangend beleid? Dan kan je binnekort met 'Panache' aan de slag, een tool die vragen opwerpt en handvaten aanreikt om je denkkaders te verruimen. Verder organiseert het Forum voor Amateurkunsten geregeld inspiratiedagen en/of bieden we coaching op maat.


FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN