Ze zijn met veel (1 op 3).
Ze hebben grote betekenis in het lokale leven.
En ze worden terecht graag gesoigneerd.
Ze zijn met veel (1 op 3).
Ze hebben grote betekenis in het lokale leven.
En ze worden terecht graag gesoigneerd.
Ze zijn met veel (1 op 3).
Ze hebben grote betekenis in het lokale leven.
En ze worden terecht graag gesoigneerd.

Ze zijn met veel (1 op 3).
Ze hebben grote betekenis in het lokale leven.
En ze worden terecht graag gesoigneerd.


PLAATS LOKAAL TALENT ZELF IN HET HART VAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.


Kunstbeoefening kent een brede onderstroom in de samenleving. De benefits worden zelden miskend. Maar toch… wie zal het tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (14/10/2018) opnemen voor lokaal talent? Wie breekt een lans voor kunst en cultuur als de centen lokaal verdeeld worden? Ontluikend talent, ambitieuze kunstenaars. Laat van je horen! Op tijd. Daadkrachtig. Met veel tegelijk. En vanuit concrete verlanglijstjes. 

Wegen op het beleid, het is een kunst op zich. Daarom deze website als hulplijn. Je vindt hier regelmatig nieuwe insteken en extra info. Want zo hoorden we recent: ‘inspiratie is welkom; werken binnen dezelfde kaders levert niet altijd nieuwe ideeën op.’


SAMEN VAN KUNSTBEOEFENING EEN THEMA MAKEN WAAR IEDEREEN VOOR GAATstem voor amateurs
Geef lokaal talent een stemstem voor amateurs
Cijfers en argumenten nodig?stem voor amateurs
Verlanglijstje met 10 toetsstenenstem voor amateurs
Inspiratie bijeengezochtstem voor amateurs
Tijdspad & hulplijnen

  • 10 vragen over je amateurkunstenbeleid Zelfscan
  • introductie ter ondersteuning van cultuurraad
  • knipperlichtjes
  • tijdspad
  • bijbestellen
    info@amateurkunsten.be
  • specifieke vraag voor ons
    info@amateurkunsten.be


“Wie zal cultuur blijven steunen? Wie zal de verdediging op zich nemen als het geld van het gemeentefonds verdeeld wordt?”

Jan Jacobs (cultuurschepen Buggenhout)

“Een nationale bewustmakingscampagne om cultuur op de kaart te plaatsen is belangrijk.”

Dirk De Cock (gemeenteraadslid Lebbeke)

“Speel maar de macht van het getal uit. Kom af met velen en je zal wel krijgen!”

Maria Verheirstraeten (gemeenteraadslid Zele)

“Bezorg alle politieke kandidaten op de lijsten van je gemeente de nodige info, zodat al deze mensen weten wat er allemaal leeft en mogelijk is.”

Jan Jacobs (cultuurschepen Buggenhout)

“Elke gemeente heeft de plicht om de zelforganisatie van het verenigingsleven te ondersteunen.”

Maria Verheirstraeten (gemeenteraadslid Zele)

“Laat ook jongeren en individueel betrokkenen mee wegen op het beleid. Laat hen ook komen met een verlanglijst.”

Jan Jacobs (cultuurschepen Buggenhout)

“Ons bestuur maakt een ambitienota. Cijfers die we lokaal kunnen toepassen en inhoudelijke voeding die we kunnen vertalen naar de concrete context, zijn daarom belangrijk.”

Sarah Utterhaeghen (cultuurfunctionaris Merelbeke)

“Er is nood aan cijfers om ervoor te zorgen dat de cultuurschepen het voltallig college kan overtuigen”

Stijn Demonie (cultuurdienst Destelbergen)

“Inspiratie is welkom, want werken binnen dezelfde kaders levert geen nieuwe ideeën op.”

Jan Jacobs (cultuurschepen Buggenhout)

“Laat je wensenlijstje bij het begin van de legislatuur financieel vastleggen, want daarna is het geld bestemd en is er niet veel flexibiliteit meer mogelijk.”

Dirk De Cock (gemeenteraadslid Lebbeke)

“Nadien is er wel nog wat bewegingsruimte voor opportuniteiten, maar dan moet het voorstel écht gedragen zijn.”

Jan Jacobs (cultuurschepen Buggenhout)

“Lokale initiatieven die inspelen op landelijke evenementen wekken belangstelling. Er gebeurt iets nieuws, dit brengt leven in de brouwerij en dat merken mensen op. Het maakt cultuur ook concreet.”

Sarah Utterhaeghen (cultuurfunctionaris Merelbeke)

“We tillen er plaatselijke initiatieven mee op een hoger niveau.”

Stijn Demonie (cultuurdienst Destelbergen)

“Een eerste geslaagde editie overtuigt ook om verder te doen.”

Stijn Demonie (cultuurdienst Destelbergen)

“Vroeger was er zekerheid. Je wist hoeveel geld je voor cultuur zou hebben.”

Yamila Idrissi (Vlaams parlementslid, Sp.a)

“Cultuursector, maak jezelf tot een thema van de gemeenteraadsverkiezingen.”

Sven Gatz (Vlaams Minister van Cultuur, Open VLD)

"Als de amateurkunsten sterker worden, dan wordt ook de stad sterker"Bezoek deze site regelmatig. Er komt steeds meer info bij.