FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN
nieuws

nieuwe maatregel rond alternatieve leercontext deeltijds kunstonderwijs

Deze zomer werden enkele nieuwe maatregelen aangekondigd die reeds voor het schooljaar 2014-2015 van kracht zijn.

Poppunt lanceert Lokale Helden

Met “Lokale Helden” roept Poppunt iedereen in Vlaanderen en Brussel op om op 30 april 2015 lokaal muzikaal talent een podium te geven.

Projectoproep voor jonge kunstenaars en de socialprofitsector

Cera en LUCA School of Arts geloven in actieve participatie aan kunst voor en door iedereen. Doe mee en dien je project in voor 31 oktober 2014.

Het geheugen van mijn gezelschap - in dialoog over (amateur)theatererfgoed

Tijdens het Landjuweelfestival staan we stil bij wat theatererfgoed is en hoe we deze unieke erfenis voor volgende generaties beschikbaar kunnen maken. Op zondag 26 oktober nodigen we beoefenaars van amateurtheater uit om ervaringen te delen en kennis te maken met inspirerende voorbeelden. We sluiten af met een exclusief bezoek aan de kostuumstock van NTGent (Minnemeers). Deelname is gratis maar schrijf zeker in, het aantal plaatsen is beperkt.

Trefdag voor centrumsteden en amateurkunstenorganisaties op 23 oktober

“Een stad creëert mogelijkheden. Het is dé plek bij uitstek waar participatie het verschil maakt en het is een unieke setting om antwoorden op uitdagingen tot volle wasdom te laten komen. Kunst en cultuur zijn hierbij van vitaal belang. Ook amateurkunstenaars dragen bij tot de eigenwijze identiteit van de stad.” Hoe cultuurprofessionals uit steden hiermee omgaan en hoe de landelijke amateurkunstenorganisaties of het Forum voor Amateurkunsten centrumsteden hierin tegemoet kunnen komen, verneem je op een ervaringsuitwisselingsdag die plaats vindt op 23 oktober in Mechelen.

Ciné Public zoekt filmmakers

Ciné Public is een kortfilmfestival in Cinema Zuid in Antwerpen op zaterdag 14 maart 2015. Jong en oud, liefhebber, semi-prof of student, iedereen kan een film inzenden. We tonen een selectie van de beste inzendingen aan het grote publiek.
amateurkunstenblog
Op de hoogte blijven ? Schrijf je dan in op onze...


Zinnema zoekt Coördinator Techniek en Planning

Zinnema zoekt en Coördinator Techniek en Planning. Hij of zij superviseert de planning en uitvoering van allerhande projecten (voorstellingen, tentoonstellingen, …) en evenementen wat de technische en logistieke kant betreft, hij of zij coördineert en leidt de technische ploeg en staat in voor de goede werking van de infrastructuur. Hij/zij beheert ook de klantvriendelijke werking van uitleendienst en beheert al het technisch materiaal.

TRACKS is de nieuwe website voor archiefzorg in de kunstensector

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is hele uitdaging. Je stelt je vragen als wat moet je bewaren? En hoe doe je dat? Waarmee begin je eerst? Ter ondersteuning van professionele en amateurkunstenaars en –gezelschappen stelt PACKED vzw, in samenwerking met Het Firmament, de Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector (TRACKS) voor. Deze online toolbox biedt kunstenaars en kunstenorganisaties praktische hulpmiddelen aan om de zorg voor het eigen archief en collectie(s) op een eenvoudige en efficiënte manier aan te pakken.FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN