FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN
nieuws

Zinnema zoekt Coördinator Techniek en Planning

Zinnema zoekt en Coördinator Techniek en Planning. Hij of zij superviseert de planning en uitvoering van allerhande projecten (voorstellingen, tentoonstellingen, …) en evenementen wat de technische en logistieke kant betreft, hij of zij coördineert en leidt de technische ploeg en staat in voor de goede werking van de infrastructuur. Hij/zij beheert ook de klantvriendelijke werking van uitleendienst en beheert al het technisch materiaal.

Amateurkunsten op de Cultuurmarkt in Antwerpen

Op zondag 31 augustus geeft de Cultuurmarkt in Antwerpen het startschot van het nieuwe cultuurseizoen. Van aan het station tot aan de Schelde. En dat allemaal gratis. OPENDOEK vzw, Koor&Stem en Fameus rollen in het Huis voor Amateurkunsten de rode loper uit voor amateurtalent in diverse disciplines.

Sven Gatz (Open VLD) nieuwe minister van cultuur

Het was even wachten op de naam van de nieuwe minister van cultuur (men zocht 'een Brusselaar' in Open VLD-rangen), maar de kogel is door de kerk. Sven Gatz neemt de bevoegdheden Brussel, Cultuur, Media en Jeugd op zich.

Amateurkunsten op de cultuurmarkten van Antwerpen en Gent

Antwerpen en Gent geven met een cultuurmarkt het startschot van het nieuwe cultuurseizoen. Ook de amateurkunstensector is goed vertegenwoordigd. Afspraak op zondag 31 augustus in Antwerpen en op zaterdag 13 september in Gent.

TRACKS is de nieuwe website voor archiefzorg in de kunstensector

Zorg dragen voor je eigen archief en collectie is hele uitdaging. Je stelt je vragen als wat moet je bewaren? En hoe doe je dat? Waarmee begin je eerst? Ter ondersteuning van professionele en amateurkunstenaars en –gezelschappen stelt PACKED vzw, in samenwerking met Het Firmament, de Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector (TRACKS) voor. Deze online toolbox biedt kunstenaars en kunstenorganisaties praktische hulpmiddelen aan om de zorg voor het eigen archief en collectie(s) op een eenvoudige en efficiënte manier aan te pakken.

Ciné Public zoekt filmmakers

Ciné Public is een kortfilmfestival in Cinema Zuid in Antwerpen op zaterdag 14 maart 2015. Jong en oud, liefhebber, semi-prof of student, iedereen kan een film inzenden. We tonen een selectie van de beste inzendingen aan het grote publiek.

Kom uit de kast (met je kunst)

Bent u een van die vele Vlamingen die in zijn vrije tijd schildert, fotografeert, beeldhouwt, tekent of een andere kunstvorm beoefent? Dan heeft acteur Luk D’Heu deze wijze raad voor u: doe mee aan ‘Kunst uit de kast’, de zomeractie van Cobra.be.
amateurkunstenblog
Op de hoogte blijven ? Schrijf je dan in op onze...


Kom uit de kast (met je kunst)

Het geheugen van mijn gezelschap - in dialoog over (amateur)theatererfgoed

Tijdens het Landjuweelfestival staan we stil bij wat theatererfgoed is en hoe we deze unieke erfenis voor volgende generaties beschikbaar kunnen maken. Op zondag 26 oktober nodigen we beoefenaars van amateurtheater uit om ervaringen te delen en kennis te maken met inspirerende voorbeelden. We sluiten af met een exclusief bezoek aan de kostuumstock van NTGent (Minnemeers). Deelname is gratis maar schrijf zeker in, het aantal plaatsen is beperkt.FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN